Neuropsykiatrisk problematik

Vi hjälper dig vid misstankar kring neuropsykiatrisk problematik!

Hos oss får du en ordentlig, personlig och snabb utredning.


ADHD- Attention Deficit/ hyperactivity Disorder

Svårigheterna i ADHD kan se olika ut, ha olika tyngdpunkter och grader under olika perioder i livet. Det är vanligt att symptomen ändra sig från barndomen till vuxen ålder.


Autismspektrum

Autism är en funktionsnedsättning som är utvecklingsrelaterad. Det innebär bland annat att ålder, språknivå och begåvning påverkar hur autismsymtomen visar sig hos olika individer men med träning, relevant stöd och hjälp kan man i vissa sammanhang kompensera för de svårigheter man har.

Neuropsykiatrisk problematik

                                                       Vi hjälper dig med  bedömning, utredning och diagnostisering av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.