ADHD

ADHD - Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

Om man har ADHD har man svårt att hålla uppmärksamhet, fokus och koncentration. Man kan kan ha svårt att kontrollera sina impulser och vara överaktiv.  ADHD förekommer  hos mellan 3-5 procent av befolkningen. 

Överaktivitet och impulsivitet kan avta med åldern men uppmärksamhetsproblematiken, svårighet med fokus och koncentration består ofta som en funktionsnedsättning.  

Personer med ADHD kan vara motsägelsefulla i beteendet. Ofta kan de prestera väldig bra i vissa sammanhang, under vissa förhållanden och i tidsbegränsade perioder. Medan de i andra sammanhang kan ha svårt att klara enkla uppgifter och monotona rutiner i vardagen.  

Svårigheterna i ADHD kan se olika ut, ha olika tyngdpunkter och grader under olika perioder i livet. Det är vanligt att symptomen ändra sig från barndomen till vuxen ålder.

 

Där finns tre olika typer av ADHD:

  1. En kombination med uppmärksamhetsproblematik, svårighet med att kontrollera impulsivitet samt hyperaktivitet. ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).
  2. Den huvudsakliga svårigheten är uppmärksamhetsproblematik men utan hyperaktivitet. En del har faktisk relativt lågt aktivitetsnivå och svårt för att komma loss och igång. Ibland används beteckningen ADD (AttentionDeficit Disorder) .
  3. Den huvudsakliga problematiken är hyperaktivitet och impulsivitet. Förekommer oftast hos barn.

Hur får man  ADHD?

De medfödda biologiska faktorerna verkar spela en stor roll för om man utvecklar ADHD. Dom flesta forskningsstudier visar att vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnan kan spela en roll för om man utvecklar ADHD. Miljömässiga faktorer under graviditeten och förlossning verkar också att vara en faktor som påverkar om man får ADHD.

Studier har visat att ADHD är kopplat till olika avvikelser i hjärnans funktion. Där skapas störningar i impulsöverföringen mellan de delar som kontrollerar uppmärksamhet, aktivitetsreglering samt impulskontroll.

En biokemisk modell förklara detta med att personer med ADHD har problematik med dopaminnivån i hjärnan. Detta stämmer väl med de neuropsykologiska teorier om att problematiken med ADHD förklaras med brister i exekutiva funktioner som är de  processer i hjärnan som hanterar t.ex. planering, samordning och impulskontroll. Arbetsminnet är också inkluderat i detta. Arbetsminnet processar förmågan att hålla flera informationer aktiva samtidigt samt till att aktivera långtidsminnet för att kunna använda gamla erfarenheter för att förstå nya situationer.    

 

Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer förklarar uppkomsten av ADHD men en förstående, anpassad och stödjande omgivning samt miljö kan förhindra att funktionsnedsättningen ADHD utvecklas till ett svårt funktionshinder.

Har du misstankar om att du eller någon som du känner kan ha ADHD, är du välkommen att kontakta oss för mer information kring hur en utredning föregår hos oss på Neuropsykiatriska kliniken. Ingen remiss behövs för att ta del av vår hjälp.