Specialiserade på Neuropsykiatriska utredningar

Hos oss kan du snabbt få hjälp

Vi arbetar utifrån modern neuropsykiatrisk vetenskap och följer såväl internationella som svenska riktlinjer för diagnostisering.

Kliniken tar emot svenska patienter, vuxna och barn från 11 år. Vi har svensktalande personal och all vårdpersonal har svenska legitimation.

Utredningen kan bli kostnadsfri för dig som patient

Neuropsykiatriska kliniken bedömer, utreder och diagnostiserar.

Många står i kö 2-3 år i väntan på en neuropsykiatrisk utredning i Sverige. Genom oss får du snabbare rätt hjälp.

frågetecken

Patienter får likvärdig vård som i Sverige

Neuropsykiatriska kliniken ligger i Köpenhamn. Neuropsykiatriska kliniken tillämpar reglerna om vård inom EES för att finansiera utredningen. För dig som patient innebär det att du kan söka ersättning hos försäkringskassan i Sverige när utredningen är klar. Observera att du måste ha fullt sjukvårdsskydd i Sverige, det vill säga att du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige samt inte arbeta utomlands för att utredningen ska kunna bli kostnadsfri (resekostnader och andra kostnader ersätts inte).

Har du tidigare sökt psykiatrisk vård vill vi ha journalkopior från vårdgivaren i Sverige. Du kan skriva ut din journal via 1177.

 

Efter utredning och eventuell diagnostisering kan du få hjälp hos den psykiatriska öppenvård/habilitering som du tillhör i Sverige för fortsatt uppföljning och behandling .

För mer information skicka ett mail till oss.