Integritetspolicy

Neuropsykiatriska kliniken: Uppdaterat 2023-01-28.

Neuropsykiatriska kliniken behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Neuropsykiatriska kliniken , samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vi på Neuropsykiatriska kliniken är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient.

Vid frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 – Personuppgiftsansvarig

2 – Vilka personuppgifter behandlar vi?

3 – Personuppgifter och cookies

4 – De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

5 – Hur arbetar  Neuropsykiatriska kliniken med cookies?

6 – När lagrar vi personuppgifter?

7 – Hur samlar vi in cookies?

8 – Hur länge lagrar vi cookies?

9 – Så här tar du bort cookies i din webbläsare

10 – Att ge/dra tillbaka medgivande

11 – Att uppdatera sina uppgifter

12 – Att bli glömd

13 – Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

14 – Tredjepartsinformation

15 – Kontakta oss

16 – Ändring av personuppgiftspolicy

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Neuropsykiatriska kliniken är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.

Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.

Kan uppdatera dina uppgifter.

Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.

Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.

Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

För dig som besöker vår webbplats:

IP-adress och information om din användning av Neuropsykiatriska klinikens webbplats inklusive datum och tid.

För dig som gör en bokning:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller motsvarande)

Adressuppgifter

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

För dig som genomför en behandling:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adressuppgifter

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Patientinformation (se kap nedan)

Patientinformation:

I samband med genomförande av behandling/samtal hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mail-adress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej.

Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

4. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är patient och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster.

Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex. tidigare behandlingar. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav och patientdatalagen.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Patient

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.

Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt medicinsk behandling och uppföljning.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför en behandling hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdatalagen.

5. HUR ARBETAR Neuropsykiatriska kliniken MED COOKIES?

Grundtanken bakom Neuropsykiatriska kliniken webbplats är att leverera en bra upplevelse för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka sidor/dokument de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet, eller relaterade områden. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och bra som den är tänkt att vara.

6. NÄR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

– Du laddar ner en fil via ett formulär på vår site

– Du startar en chatt

– På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv.

– Du gör en bokning av behandling

7. HUR SAMLAR VI IN COOKIES?

På våra webbsidor spåras cookies med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud samt att skapa en bättre annonsmiljö för våra besökare.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. I vår cookiepolicy hittar du information om hur vi hanterar cookies.

8. HUR LÄNGE LAGRAR VI COOKIES?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp. Uppgifterna samlas in i enighet med denna policy.

9. SÅ HÄR TAR DU BORT COOKIES I DIN WEBBLÄSARE

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

10. ATT GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

11. ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter kan du maila oss.

12. ATT BLI GLÖMD

Eftersom vi följer Journallagen kan vi inte ta bort dina uppgifter hos oss som patient. Vi kan däremot radera all din information från Neuropsykiatriska klinikens webbsida.

13. ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss via mejl.  

14. TREDJEPARTSINFORMATION

Neuropsykiatriska kliniken kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal-, journal- och kommunikationstjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa Neuropsykiatriska kliniken rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer Neuropsykiatriska kliniken att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

15. KONTAKTA OSS

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss.

16. ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

Neuropsykiatriska kliniken förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.

Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren Neuropsykiatriska kliniken, och dig som är enskild användare av Neuropsykiatriska klinikens digitala tjänster i egenskap av patient (”kund” eller ”du”). Mer information om Neuropsykiatriska kliniken finns på https://neuropsykiatriskakliniken.se/

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut vård. I sådana situationer ska man ringa 112 eller uppsöka den närmaste psykiatriska akutmottagningen.

Neuropsykiatriska kliniken driver utredning och behandling av NPF för vuxna och barn för att få fastställd diagnos.

2. Godkännande

Genom att Du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du som användare har inte rätt att använda Neuropsykiatriska klinikens varumärken eller firmanamn utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

2.1 Dina åtaganden

Du förbinder dig att:

  • vid akuta psykiatriska tillstånd söka hjälp vid en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112;

  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig konsultation.

    meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.;

  • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) göra intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Neuropsykiatriska kliniken eller tredje man.

2.2 Vårt ansvar

Neuropsykiatriska kliniken utför tjänst med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter.

Neuropsykiatriska kliniken ansvarar för att personal som arbetar hos oss har giltiga försäkringar och har svensk läkarlegitimation, och har nödvändig kompetens.

Neuropsykiatriska kliniken baserar sin bedömning och behandling på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. Detta förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga. Neuropsykiatriska kliniken ansvarar då för korrekt bedömning och behandling.

Neuropsykiatriska kliniken tar hänsyn till den förskrivningspolicy som rekommenderas enligt Socialstyrelsens rapport om vårdtjänster – Övergripande principer för vård och behandling. .

Neuropsykiatriska kliniken kan inte garantera att hemsida och mejl funktion kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att eller de servrar som krävs för att hemsida och mejl funktion ska fungera är fria från skadliga komponenter.

Neuropsykiatriska kliniken är inte skyldig att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Neuropsykiatriska kliniken sida.

3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, EUs dataskyddsförordning (GDPR). GDPR syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. Neuropsykiatriska kliniken värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Neuropsykiatriska kliniken behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Neuropsykiatriska kliniken ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss

Neuropsykiatriska kliniken:

GPDR. Dokumentation:

Vi har allmän sekrets regler, då vi jobbar efter socialstyrelsens regler kring skydd av patienter, samt GPDR.

Skydd av personuppgifter och information

Lösa papper med personuppgifter ska inte ligga framme om annan än relevant patient finns i rummet.
Dokument med känsliga personuppgifter ska alltid vara inlåsta när de inte aktivt arbetas med. 

 

Tystnadsplikt, känsliga personuppgifter

Avtal om tystnadsplikt via legitimation.

En känslig personuppgift är t. ex. information patienters hälsotillstånd eller att en patient har haft kontakt med oss. Vi följer socialstyrelsen rekommendationer och regler.

 

E-post gallringsrutin

När vi får e-post med personuppgifter raderas detta när det har behandlats och inte är relevant längre. Det är inte tillåtet att ha e-post som allmänt arkiv. Där finns gallringsrutin på företaget där  e-post med personuppgifter raderas efter behandling.